"strzeż nas, santiago (de cuba), zwieraj szyk, hiszpanio!" ernesto caballero.
w wykonaniu: wyższej szkoły sztuk dramatycznych w kastylii i leónie w valladolid.

"for santiago (of cuba) and for spain!" ernesto caballero.
prepared by: academy of dramatic arts of castile and león in valladolid.

0 comment(s):

Post a Comment